Oferta

1. Pierwsza konsultacja:

Umówienie się na konsultację to dla Ciebie bardzo ważny moment. Często jest poprzedzony procesem decyzyjnym, okupiony wieloma wątpliwościami, wahaniami i zmaganiami. Mogą towarzyszyć mu różne pytania, min. o to, o czym powinienem mówić, jak będę przyjęty, czego mogę się spodziewać po tym pierwszym spotkaniu, kogo spotkam po drugiej stronie . Decyzja na udział w konsultacji wymaga przełamania swoich obaw, lęku, czasem wstydu. Jest aktem odwagi i pierwszym krokiem by sprawdzić zasadność swoich wątpliwości. Celem konsultacji jest wspólne rozpoznanie i nazwanie problemów oraz oczekiwań z jakimi zgłasza się do mnie dana osoba.

Zwykle jest to cykl kilku spotkań trwający do momentu, gdy problem jest na tyle zdiagnozowany, że można ustalić kolejne kroki postępowania. Wartością konsultacji jest również możliwość przedstawienia przeze mnie pewnych zaleceń wynikających z rozumienia problemów danej osoby. Jednym z zaleceń może być podjęcie psychoterapii oraz określenie jej formy, ale decyzja czy ktoś ją podejmie zależy od tego, kto szuka pomocy. Zatem skorzystanie z konsultacji nie zobowiązuje Cię do podjęcia terapii. Możesz uznać po pierwszej lub po kilku konsultacjach, że jednak nie chcesz terapii lub że potrzebujesz więcej czasu na podjęcie takiej decyzji. Niemniej jednak konsultacje same w sobie są już formą pomocy. W zależności od zgłaszanych trudności zalecona przeze mnie pomoc może przybrać spotkań interwencyjnych, psychoterapii krótkoterminowej, długoterminowej ( indywidualnej lub grupowej), psychoterapii małżeńskiej, rodzinnej, konsultacji lekarskich . Jeżeli zdecydujesz się na podjęcie psychoterapii ze mną w trakcie konsultacji ustalam warunki naszej pracy ( częstotliwość, czas spotkań, płatność ).

2. Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia długoterminowa, która pozwala na głębokie poznanie siebie i daje efekty trwające na całe życie wymaga czasu. Jest to zazwyczaj proces liczony w latach a nie w miesiącach. Jest to proces dynamiczny i trwa tyle na ile zgadzają się obie strony, pacjent i terapeuta. Zasadniczym celem psychoterapii jest niesienie pacjentowi ulgi w cierpieniu. Jest mnóstwo powodów, dla których ludzie chcą podejmować psychoterapię, jednak łączy je zazwyczaj jedno, chcą zmienić swoje życie na lepsze. Spotkania (sesje ) psychoterapeutyczne odbywają się od jednego do kilku razy w tygodniu. Jedna sesja trwa zazwyczaj 50 minut.

3. Pomoc krótkoterminowa, doraźne wsparcie

Są osoby, które nie decydują się na tak zaawansowaną pracę jaką jest psychoterapia długoterminowa, ale są zainteresowane pomocą w jakimś konkretnym problemie lub poprawą w jakimś określonym obszarze lub znalazły się w szeroko rozumianym kryzysie psychicznym. Wówczas adekwatną propozycją dla nich może być terapia krótkoterminowa skoncentrowana na zdiagnozowanym problemie. Pozwala ona przywrócić zachwianą równowagę psychiczną. Czasem podczas takiej pracy pacjenci odkrywają swoje zainteresowanie eksplorowaniem różnych obszarów swojej osobowości i chcą umawiać się na dłuższą i głębszą pracę (dlugoterminową).

4. Sesje analizy więzi prenatalnej

Jest to metoda krótkoterminowej pracy z kobietami w ciąży nad wzmacnianiem więzi z ich nienarodzonymi dziećmi. Jak wskazują wyniki badań jest to skuteczne narzędzie profilaktyki depresji okołoporodowej oraz przedwczesnych porodów u pacjentek.