O mnie:

Nazywam się Hanna Bierzgalska-Sobolewska, jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą. Pracuję z osobami dorosłymi w ujęciu psychoanalitycznym.

W obszarze pomagania ludziom jestem zaangażowana od 29 lat. Profesjonalnie psychoterapią zajmuję się od 21 lat.

Psychoterapii uczyłam się w Laboratorium Psychoedukacji (ukończyłam 4-letnie Studium Psychoterapii Indywidualnej i Studium Psychoterapii Grupowej) oraz w 4-letnim Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie afiliowanym przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej (opartym na kryteriach Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej). W 2013 roku uzyskałam certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego.

Swoją drogę zawodową rozpoczynałam w obszarze pomagania osobom zmagającym się z problemami uzależnienia i ich rodzinom (dorosłym i dzieciom). Ukończyłam profesjonalne szkolenia w zakresie pracy z osobami cierpiącymi na syndrom DDA i DDD organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP oraz podyplomowe Studium Socjoterapii przy IPSiR. Po kilku latach pracy uzyskałam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Stopniowo starałam się zapoznać z różnymi nurtami psychoterapii (psychoterapia behawioralno- poznawcza, NLP, psychoterapia psychodynamiczna, psychoanalityczna) uczestnicząc w rozlicznych kursach i szkoleniach (zdobyłam min.certyfikat Praktyk NLP i Mistrz NLP). Prowadziłam psychoterapię pacjentów w placówkach państwowej służby zdrowia (Rodzinny Ośrodek Terapii dla Osób z Problemem Alkoholowym, Poradnia Zdrowia Psychicznego) jak i w placówkach prywatnych ( Laboratorium Psychoedukacji, Centrum Zdrowia Psychicznego).

Najbliższa mojemu myśleniu o człowieku i jego wnętrzu, jego cierpieniu i źródłach przyjemności okazała się dla mnie psychoanaliza. W terapii psychoanalitycznej centrum zainteresowań w pracy z pacjentem jest obszar nieświadomy, który zazwyczaj jest dla wszystkich źródłem problemów.Istotą terapii psychoanalitycznej jest stopniowe odkrywanie razem z pacjentem jego nieświadomych myśli, pragnień i konfliktów wewnętrznych wcześniej niedostępnych dla jego świadomego umysłu.

Najważniejszym celem terapii psychoanalitycznej jest umożliwienie pacjentowi dalszego indywidualnego rozwoju i znajdywania spełnienia w życiu. Nie jest to zatem tylko usunięcie jakiegoś objawu, chociaż zazwyczaj w trakcie terapii do tego dochodzi.

Psychoanaliza zafascynowała mnie głębią myślenia o człowieku, o budowaniu relacji międzyludzkich. Nie ma w niej miejsca na schematyczne myślenie. Każda osoba decydująca się na psychoterapię wymaga ode mnie indywidualnego rozumienia i poznawania. Z każdym pacjentem szukam zrozumienia jego indywidualnej osobowości i wewnętrznego świata. Dlatego w mojej pracy opieram się głównie na tym podejściu, ale korzystam też z wiedzy i doświadczeń innych nurtów psychoterapii, które bardzo wzbogaciły moje myślenie o psychice ludzkiej.

Zdobywanie wiedzy na temat wewnętrznego świata człowieka, jego rozwoju i przeszkód w tym zakresie traktuję nie tylko jako moją pracę, ale i życiową pasję.

Ukończyłam również szkolenie z Analizy Więzi Prenatalnej, metody opracowanej przez węgierskich psychoanalityków. Jest to psychoanalitycznie zorientowane wsparcie przedurodzeniowej więzi między matką a dzieckiem. Szkolenie prowadzone było przez niemiecką psychoanalityczkę Helgę Blazy w oparciu o wymogi Towarzystwa Psychologii Prenatalnej i Perinatalnej (ISPPM) w Heidelbergu.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i pracuje zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez European Federation of Psychoanalitical Psychotherapy. Moja praca psychoterapeutyczna podlega regularnej superwizji.