Komu pomagam?

Pomagam osobom, które zgłaszają różnorodne problemy:

 • doświadczającym szeroko rozumianego bólu i emocjonalnego cierpienia,
 • borykającym się z depresją ( min.depresją poporodową ), lękami, wszelkimi problemami natury emocjonalnej, zaniżoną samooceną, poczuciem pustki i stagnacji, dotkliwym poczuciem osamotnienia czy wyobcowania
 • mającym nieudane związki i problemy w relacjach,
 • z problemami psychosomatycznymi,
 • cierpiącym z powodu zaburzeń jedzenia,
 • przeżywającym stratę, będącymi w żałobie po bliskiej osobie,
 • wychowanym w związkach gdzie jeden lub oboje rodziców nałogowo pili lub nadużywali alkoholu, leków czy innych środków psychoaktywnych (DDA),
 • kobietom w ciąży, które martwią się swoim stanem emocjonalnym i wpływem własnych emocji na nienarodzone dziecko
 • kobietom w ciąży, które chciałyby wzmocnić swoją więź z nienarodzonym jeszcze dzieckiem (sesje analizy prenatalnej)
 • borykającym się z przeszłymi traumatycznymi wydarzeniami,
 • takim, którym w życiu czegoś brakuje, czują się niespełnione, nie osiągnęły tego na czym im zależy,
 • takim, które zauważają, że w ich życiu ciągle coś się powtarza, co jest poza ich kontrolą,
 • nie radzącym sobie z obciążeniami życia codziennego, przeżywającymi różnorakie kryzysy
 • przeżywającym utratę motywacji do ważnych działań, wypalenie zawodowe, brak celu i sensu w życiu.

Zapraszam też osoby, które po prostu chcą lepiej i pełniej uczestniczyć w życiu, rozwijać się w zgodzie z własnym potencjałem, osobami ciekawymi siebie i swojego wnętrza. Jeżeli istnieje taka potrzeba współpracuję z lekarzem psychiatrą.