Analiza Więzi Prenatalnej

Profesjonalna pomoc dla kobiet w ciąży

Czas ciąży to czas szczególny w życiu każdej kobiety.  Dla wielu kobiet oczekiwanie na dziecko może być obarczone różnorakimi problemami i silnymi uczuciami, min. lękiem i silnym niepokojem. Stan ten może być wynikiem:

 • stresującej sytuacji życiowej,
 • ostrych lub wcześniejszych psychicznych kryzysów i chorób (m.in. wcześniejszej depresji poporodowej),
 • zdrowotnych komplikacji i uciążliwości w okresie ciąży,
 • wcześniejszych trudnych doświadczeń ciążowych lub porodowych (np. poronienia, traumatyczne porody)
 • i innych

Węgierscy psychoterapeuci stworzyli pomocne narzędzie do wspierania przedurodzeniowej więzi między matką a dzieckiem w postaci Analizy Więzi Prenatalnej. Metoda ta polega na pomocy matce w nawiązaniu relacji z dzieckiem już wtedy, gdy jest ono w jej wnętrzu. Pacjentki zgłaszają się zwykle w 20-25 tygodniu ciąży i odbywają łącznie około 20 sesji. Wyniki badań jednoznacznie pokazują, że metoda ta jest skuteczna w profilaktyce depresji około-i poporodowej oraz przedwczesnych porodów u pacjentek.

Analiza Więzi Prenatalnej przeznaczona jest dla kobiet/ par:

 • które doświadczyły trudności zajścia w ciążę, procedury in vitro, wcześniejszych poronień, przedwczesnych porodów i innych traumatycznych zdarzeń okołoporodowych
 • po cesarskim cięciu, które chcą rodzić naturalnie
 • przeżywających trudności z zaakceptowaniem stanu ciąży
 • przeżywających lęk przed ciążą i porodem (tokofobia)
 • przeżywających ambiwalencję, wahania nastrojów
 • wcześniej doświadczających stanów lękowych, depresji, trudności emocjonalnych
 • obciążonych opowieściami o ciąży i porodzie jako sytuacji traumatycznej
 • chcących świadomie przygotować się do ciąży, aktywnego porodu i rodzicielstwa
 • chcących świadomie wpływać na rodzaj i przebieg ich porodu
 • matek przygotowujących się do samotnego rodzicielstwa

Analiza Więzi Prenatalnej jest metodą wspierającą rozwój więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicami, która wpływa na harmonijny rozwój dziecka i jego dobrostan. To przygotowanie do roli rodzica.

Jakie korzyści przynosi Analiza Więzi Prenatalnej?

 • wspiera kobietę/parę w przygotowaniu do wyjątkowego i niepowtarzalnego wydarzenia, jakim jest przyjście na świat dziecka oraz nawiązanie z nim indywidualnej relacji.
 • przygotowuje do świadomego przeżycia porodu – jako doświadczenia fizycznego, emocjonalnego i egzystencjalnego.
 • zmniejsza ryzyko komplikacji okołoporodowych.
 • wzmacnia współpracę matki i dziecka jako zgranego zespołu.
 • pozwala zrozumieć znaczenie porodu jako wydarzenia, które dotyczy całej rodziny oraz znaczenie tak różnych, uniwersalnych doświadczeń jak: ból, wysiłek, lęk, poczucie bezpieczeństwa.
 • wydobywa kompetencje i zasoby kobiety, z których świadomie będzie potrafiła korzystać podczas porodu.
 • pogłębia kontakt z ciałem i rozumienie swoich emocji oraz potrzeb.
 • daje możliwość przyjrzenia się, jaki wpływ mają trudne doświadczenia z przeszłości i okołoporodowe historie rodzinne.
 • umożliwia przyjrzenie się relacji kobiety z własną matką, która kształtuje jej macierzyństwo.
 • pozwala przyjrzeć się relacjom z rodzicami i własnym doświadczeniom/przeżyciom z dzieciństwa, które silnie reaktywują się w okresie ciąży i wczesnego rodzicielstwa.
 • pozwala zobaczyć własną historię oraz czynniki, które wpływają na myślenie o ciąży, porodzie, rozwijającej się relacji.
 • umożliwia zajęcie się doświadczeniem trudności z zajściem w ciążę, procedury in vitro, wcześniejszych poronień, przedwczesnych porodów, martwego urodzenia dziecka, śmierci niemowlęcia i innych traumatycznych zdarzeń okołoporodowych.
 • minimalizuje ryzyko trudności w karmieniu.
 • zmniejsza ryzyko wystąpienia depresji ciążowej i poporodowej matki.
 • wpływa na dziecko, które doświadcza mniej urazów w trakcie porodu, a po porodzie jest spokojniejsze, lepiej śpi i mniej płacze.
 • sprzyja temu, aby nieuniknione stresy z życia rodziców, zwłaszcza matki, znalazły opracowanie i opiekę w ich psychice, i nie wpływały zakłócająco na fizjologię matki oraz rozwojowe procesy dziecka.
 • sprzyja tworzeniu podmiotowej relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicami. Opieka nad niemowlęciem nie jest tylko pielęgnacją, lecz zyskuje charakter emocjonalny
 • pozwala na bycie swobodnym w relacji z dzieckiem, uwalnia ze sztywności schematów przekazywanych w rodzinie.
 • pozwala zgłębić trudności w przeżywaniu ciąży i zaradzić im.

Dotychczas metoda nie była dostępna w Polsce z powodu braku wyszkolonych specjalistów. Jestem w gronie osób, które ukończyły szkolenie z Analizy Więzi Prenatalnej i dzięki temu mogę zaproponować skorzystanie z niej kobietom, które potrzebują tego typu pomocy.

Opisaną metodę włączam do mojej praktyki terapeutycznej. Osoby zainteresowane zapraszam do gabinetu w Grodzisku Mazowieckim. Dla osób, które miałyby trudności z dojazdem do gabinetu z powodów zdrowotnych, komunikacyjnych lub innych istnieje możliwość skorzystania z tej formy pomocy również on-line.